Uluslu Ibrahim Hamdi Efendi

Uluslu Ibrahim Hamdi Efendi

Kitabın Adı : Uluslu Ibrahim Hamdi Efendi
Yazar: Zafer Çelebi
Kitabın Türü: Hikaye
Sayfa Adedi: 310
ISBN: 97500123-0-5