Dünden Bugüne Özdeyisler ve Atasözleri

Dünden Bugüne Özdeyisler ve Atasözleri

Kitabın Adı : Dünden Bugüne Özdeyisler ve Atasözleri
Yazar: Behçet Gündüz
Kitabın Türü: Hikaye
Sayfa Adedi: 320
ISBN: 975-00123-9-9