Çile Çiçekleri

Çile Çiçekleri

Kitabın Adı : Çile Çiçekleri
Yazar: Cemalettin Yazıcı
Kitabın Türü: Hikaye
Sayfa Adedi: 144
ISBN: 978-9944-712-08-8
Günümüz dünyasında, okumayı ihmal edenlerin büyük bir kayıpta olduklarını üzülerek belirtmek durumundayız. Çağımızda her şey o kadar hızlı gelişiyor ki, insan kaynaklı küçük bir ihmal, netice itibariyle büyük kayıplara yol açabilmektedir. Okuma ihmali, fertleri olduğu gibi, milletleri de olumsuz yönde etkilemektedir. Gelişmiş ülkelrde, okumaya büyük ehemmiyet verilmektedir. İstatistikler, ülkemizdeki kitap okuma oranın bazı Afrika ülkelerinin bile gerisinde olduğunu gösteriyor. Bu sonuçları gördükçe insanın ümitsizliğe kapılmaması mümkün değil. Maalesef ülkemizde televizyona ayrılan vaktin yüzde biri okumaya ayrılmamaktadır. Ülkemizin geleceği adına, yeni yetişen nesle okumayı sevdirici faaliyetler yapılması zorunludur.
Yazarımız, Cemalettin Yazıcı 1968 yılında Artvin’in Ardanuç ilçesi Konaklı Köyü’nde dünyaya gözlerini açtı. Okuma yazmanın yüksek olduğu memleketinde ona okumayı ilk sevdirenler dedesi ve ninesi oldu. Köy şartlarına göre az sayıda da olsa kitaplarla büyüyen yazarımız, okuma sevgisini aile içerisinde mayaladı. Fikir olarak katılmasa da çevresindeki insanlar mutlaka bir şeyler okuyorlardı. Bu durum kendisini daha çok okumaya sevk etti. Zamanla bu birikim faydalı olur kanaatiyle kaleme damlamaya başladı. İlkokulu köyündeki okulda okudu. Ortaokulu ise ilçesi Ardanuç’ta okudu. Lise eğitimini ise Trabzon İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Yazarımız, uzun yıllar eğitim faaliyetlerinde bulundu. Çeşitli illerde eğitim kurumlarında idarecilik ve danışmanlık yaptı. Şu anda öğretmenliğe devam eden yazarımız, Altın Kalem Yayınları’nın kurucularından olup şu an yazım ve inceleme faaliyetlerine devam etmektedir. Çeşitli dergilerde, gazetelerde ve internet sitelerinde yazılar yazan yazarımız aynı zamanda radyo programları da yapmaktadır. Cemalettin Yazıcı evli ve iki çocuk babasıdır.